Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKASI
Uğur Makina Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

olarak; Kırma, Eleme, Yıkama Makine ve Tesislerinin ve Bunlara
Bağlı Ekipmanlar ile Her Türlü Çelik Konstrüksiyon Yapılarının, Tasarım, İmalat ve Montajı faaliyetlerinde yürürlükteki kanun ve yönetmelikler referans alınarak, kaynakların etkin kullanılması, çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi, çevre ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk değerlendirmesini yapıp, tehlikeyi bertaraf ederek kirliliğin önlenmesi, faaliyetlerimiz esnasında oluşabilecek atıkların kaynağında ayrıştırılması ve en uygun yöntemlerle geri dönüşümünün sağlanması çevre politikamızın temelini oluşturmaktadır.

Çevre Politikamız kapsamında;

- Çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve tedarikçilerimizi, faaliyet alanlarımız içerisindeki çevre yönleri ve çevre programları konusunda ​bilinçlendirmek amacıyla eğitilmesini,
- Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek katı, sıvı ve gaz atıklarını kaynağında ayrıştırarak, kontrollü bir şekilde lisanslı firmalar tarafında, öncelikli olarak geri dönüşümünün sağlanması veyahut nihai bertarafının sağlanması faaliyetlerini planlayıp uygulamayı,
- Kirlenmeyi en aza indirmek amacı ile mümkün olduğunda yakıt, enerji ve su tüketimini azaltmayı,
- Tüm yatırım ve tedarik kararlarında çevresel konuları dikkate almayı,

Uğur Makina Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
olarak; çevrenin ne kadar değerli bir hazine olduğu biliyoruz. Bu kapsamda; çevremizin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda en iyi şekilde korumak için çevre mevzuatının gerekliliklerini yapmayı taahhüt ve ilan ederiz.

Sürdürülebilir Çevre: Gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel değerlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî vb.) ıslahı, korunması ve geliştirilmesi sürecini ifade eder.

Sürdürülebilir Kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge kurulması esasına dayalı kalkınma ve gelişmeyi ifade eder.

Bir Kızılderili Atasözü der ki; "SON AĞAÇ KESİLDİĞİNDE, SON NEHİR KURUDUĞUNDA
SON BALIK ÖLDÜĞÜNDE BEYAZ ADAM PARANIN YENMEYEN BİRŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAKTIR."

Uğur Makina Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
olarak şunun bilincindeyiz ki; Çevre, bize dedelerimizin mirası değil, torunlarımızın emanetidir!
Gizlilik  |  Yasal  |  Ticari Marka Kullanımı  |  Referanslarımız  |  Terimler Sözlüğü  |  Site Haritası © 2019 - Uğur Makina. Tüm hakları gizlidir.