ÇENELİ KIRICILAR (UMK)S
ÇENELİ KIRICILAR (UMK)SKırma eleme firması olarak bu tip kırıcıları,sertliği ve aşındırıcılığı ne olursa olsun, her çeşit malzemeyi kırmak üzere dizayn edilmiş, primer ve/veya sekonder kırıcılardır. UMK Serisi bu kırıcılar malzemeyi sabit ve hareketli çene arasında hareketli çenenin eliptik hareketi vasıtasıyla sıkıştırıp patlatarak kıran kırıcılardır. Malzeme/cevher, besleyici ile üstten beslenir. Eksantirik döner tahrik şaftı, malzemeyi sabit bir çene ile ezmek için hareketli çeneyi çalkalar. Çeneli kırıcılar bir motor tarafından, hareket kayış-kasnak ile tahrik edilir. Agrega ve mineral işleme endüstrisinde geniş kullanım alanları vardır. Hidrolik sistem yardımıyla yapılan ayarları, yüksek performansları ve verimlilikleri ile primer kırıcılar grubunda en çok tercih edilen kırıcılardır. İstenen ürün boyutunu tek bir kırıcı kullanarak oluşturmak çok zordur. Primer çeneli kırıcılar, sekonder çeneli kırıcı olarak da kullanılabilirler. Sekonder kırıcıların besleme ağız açıklığı primer kırıcılara göre daha küçüktür. Kesintisiz ve sürekli besleme yapılması için ağız açıklığı, işlenecek malzemeye göre seçilmelidir ve ondan daha büyük olmalıdır. Primer çeneli kırıcılar (ukm) 3-5 kat oranında boyut küçültebilirler. Yani 400 mm besleme girişi olan bir çeneli kırıcı, 5 kat küçültme oranı ile ortalama 80 mm'ye kadar malzeme boyutunu indirgeyebilirler.UMK 90S SEKONDER ÇENELİ KIRICI


Kırma işlemi, ufalamanın ilk basamağını teşkil etmektedir. Tüvenan malzemenin tek kademede ince boyutlara ufalanması teknik olarak mümkün değildir. Yeraltından (veya yerüstünden) yan taşıyla birlikte üretilen cevher çok iri boyutlarda taneler içermektedirler. Bu nedenle cevherin istenen tane boyutuna küçültülmesi birkaç kademede kırma ve öğütmeyle mümkün olmaktadır. Genellikle kırma işleminden önce ufalama boyutundan küçük taneler bir elekle ayrılır ve yalnız iri taneler kırıcıya beslenir. Daha sonra her iki ürün birleştirilerek aynı işlemler diğer bir kırma devresinde tekrarlanır. Ufalama işleminde amaç; Cevher içindeki mineralleri serbest haline getirmek, Cevher hazırlama yöntem ya da yöntemlerine uygun boyutta malzeme hazırlamak, Toplam yüzey alanını arttırmak (kimyasal zenginleştirme uygulanacak ise), Tüketime sunulacak ise istenen boyuta uygun malzeme hazırlamak (kum- çakıl vb..). Kırma işleminde kullanılan kırıcılar, birincil, ikincil ve üçüncül ve hatta dördüncül kırıcılar şeklinde sınıflandırılabilir. Birincil kırıcılar olarak genellikle çeneli kırıcı, İkincil kırıcılara örnek olarak ise, konik kırıcılar ve merdaneli kırıcılar verilebilir. Kırıcı Kırma işleminde, kırılacak malzeme boyutunun, kırılmış malzeme boyutuna oranı, boyut küçültme oranı olarak adlandırılmaktadır ve bu oran değişik tipteki kırıcılar için farklı değerlerde olmaktadır. Kırıcı seçiminde göz önüne alınması gereken en önemli faktörlerden Mohs sertliği yüksek ( dere ve bazalt) malzemeleri kırmak için ideal kırıcılardır. Sabit ve hareketli iki adet çene ile malzemeyi sıkıştırarak kırar. Makinaya giren malzeme sert ise çeneli kırıcılar belli bir yükte kırılan emniyet plakaları sayesinde kendisine zarar vermez. Ana gövde gerilime ve yüksek basınca dayanıklı sacdan imal edilmektedir. Malzemenin kırılırken temas ettiği çeneler ve yan astarlar %16-18 mangan %1,5 molibden alaşımlı çelikten döküm olarak imal edilmektedir.Orta sertlikteki ve silis oranı düşük olan malzemelerde yüksek kapasite ile çalışan, küçültme ve kübik oranı çok yüksek rotorlu kırıcılardır. Özel alaşım paletleri ve kırma plakaları sayesinde büyük ebatlı taşların kırılmasında kullanırlar. Hidrolik sistem vasıtasıyla hem ayar hem de makinenin bakımı kolaylıkla yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak mobil ve sabit olarak üretirler


UMK110S SEKONDER ÇENELİ KIRICI
Mohs sertliği yüksek ( dere ve bazalt) malzemeleri kırmak için ideal kırıcılardır. Sabit ve hareketli iki adet çene ile malzemeyi sıkıştırarak kırar. Makinaya giren malzeme sert ise çeneli kırıcılar belli bir yükte kırılan emniyet plakaları sayesinde kendisine zarar vermez. Ana gövde gerilime ve yüksek basınca dayanıklı sacdan imal edilmektedir. Malzemenin kırılırken temas ettiği çeneler ve yan astarlar %16-18 mangan %1,5 molibden alaşımlı çelikten döküm olarak imal edilmektedir.Orta sertlikteki ve silis oranı düşük olan malzemelerde yüksek kapasite ile çalışan, küçültme ve kübik oranı çok yüksek rotorlu kırıcılardır. Özel alaşım paletleri ve kırma plakaları sayesinde büyük ebatlı taşların kırılmasında kullanırlar. Hidrolik sistem vasıtasıyla hem ayar hem de makinenin bakımı kolaylıkla yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak mobil ve sabit olarak üretirler.

ÇENELİ KIRICILAR (UMK)S
Gizlilik  |  Yasal  |  Ticari Marka Kullanımı  |  Referanslarımız  |  Terimler Sözlüğü  |  Site Haritası © 2019 - Uğur Makina. Tüm hakları gizlidir.