ÇENELİ KIRICILAR (UMK)
ÇENELİ KIRICILAR (UMK)Kırma eleme firması olarak bu tip kırıcıları,sertliği ve aşındırıcılığı ne olursa olsun, her çeşit malzemeyi kırmak üzere dizayn edilmiş, primer ve/veya sekonder kırıcılardır. UMK Serisi bu kırıcılar malzemeyi sabit ve hareketli çene arasında hareketli çenenin eliptik hareketi vasıtasıyla sıkıştırıp patlatarak kıran kırıcılardır. Malzeme/cevher, besleyici ile üstten beslenir. Eksantirik döner tahrik şaftı, malzemeyi sabit bir çene ile ezmek için hareketli çeneyi çalkalar. Çeneli kırıcılar bir motor tarafından, hareket kayış-kasnak ile tahrik edilir. Agrega ve mineral işleme endüstrisinde geniş kullanım alanları vardır. Hidrolik sistem yardımıyla yapılan ayarları, yüksek performansları ve verimlilikleri ile primer kırıcılar grubunda en çok tercih edilen kırıcılardır. İstenen ürün boyutunu tek bir kırıcı kullanarak oluşturmak çok zordur. Primer çeneli kırıcılar, sekonder çeneli kırıcı olarak da kullanılabilirler. Sekonder kırıcıların besleme ağız açıklığı primer kırıcılara göre daha küçüktür. Kesintisiz ve sürekli besleme yapılması için ağız açıklığı, işlenecek malzemeye göre seçilmelidir ve ondan daha büyük olmalıdır. Primer çeneli kırıcılar (ukm) 3-5 kat oranında boyut küçültebilirler. Yani 400 mm besleme girişi olan bir çeneli kırıcı, 5 kat küçültme oranı ile ortalama 80 mm'ye kadar malzeme boyutunu indirgeyebilirler.
UMK 90 ÇENELİ KIRICI
Kırma işlemlerinde çok çeşitli şekil,yapı ve boyutlarda mekanik araçlar kullanılmaktadır.Kullanılan araca KIRICI veya KONKASÖR adı verilir.Mekanik olarak üretilen güç,kırıcı yapısına bağlı olarak bir basınç,darbe veya kesme kuvvetine dönüşmekte,bu kuvvetlere maruz kalan parçalar bölünerek daha küçük parçalara ayrılmaktadır.Kırılacak parçanın boyutları,kırıcı boyutlarını dolaylı olarak etkilemektedir.Kırıcı seçiminde,her şeyden önce kırıcıya girecek en büyük parçanın belirlenmesi gerekir. Her kırıcının,parçaların içine girdiği bir ağız kısmı,kırmanın yapıldığı kırma zonu ve kırılan parçaların kırıcıdan çıktığı çıkış kısmı vardır. Kırıcı ağız boyutlarının ,içine girecek parçaların büyüklüğüne bağlı bir alt değeri olacağı bilinir. Kırıcı çıkış boyutları ise kırılmış malzeme boyutunu etkileyecektir.Diğer yandan,kırıcı araçtan belirli bir miktar malzemenin belirli sürede geçmesi söz konusudur.O halde,çeşitli araçlar içerisinden ve çeşitli boyutlardaki kırıcılardan hangilerinin uygun olacağını belirlemek,bir yandan bu kırıcıya girecek en büyük parça boyutuna ,istenen küçültme oranına ve kırma kapasitesine,diğer yandan kırılacak malzemenin özelliklerine uygun kırıcı tipine bağlı olacaktır. Kırıcılar, yapı özelliklerine göre veya kırmayı doğuran hareketin cinsine göre sınıflandırılır. Çeneli Kırıcılar genel bilgiler İsminden de anlaşılacağı gibi kırma cihazının çene diye adlandırılan parçaları arasında yapılmaktadır.

UMK 110 ÇENELİ KIRICI
Bu kırıcıların en belirgin özelliği, birbirine göre dar açı ile yerleştirilmiş biri sabit diğeri hareketli iki metal plakadan oluşmuş olmasıdır. Çenelerin arasına beslenen iri cevher parçaları, çeneler tarafından sıkıştırılıp serbest bırakılarak, aşağı doğru akar. Sonuçta çıkış ağzından kırıcıyı terk eder.Sertliği ve aşındırıcılığı ne olursa olsun her türlü ocak malzemesini kırmakta kullanılan kırıcılardır. İstenirse otomatik yağlanma uygulanmaktadır. Çenenin hareketi, eksantrik kolunun dikey hareketi tarafından sağlanır. Eksantrik kolunun aşağı ve yukarı doğru olan hareketi bir eksantrik tarafından sağlanmaktadır. Arka istinat kolunun dayandığı plaka, eksantrik yukarı çekilirken, arka istinat kolunu, yanal olarak iter. Dolayısıyla eksantrik kolu itilmiş olur. Eksantrik kolu, hareketli çeneye bağlı olan ön istinat kolunu iter. Ön istinat kolu ise çeneyi harekete geçirir. Böylece iki çene arasındaki aralık daralır. Eksantrik kolunun aşağı doğru olan hareketi; çenenin kendi ağırlığı nedeniyle ve gergi yayı yardımıyla çeneler arasındaki aralığın açılmasına neden olur. Bu kırıcıda oynar çene eksantrik koluna bağlı durumdadır. Oynar çenenin hareketi, çift istinat kollu kırıcınınkinden farklıdır. Oynar çene sabit çeneye doğru yaklaşırken, eksantrik koluna bağlı olduğundan, dikey yönde de hareket yapmaktadır. Üst kısımlarda hareketin şekli daireselken aşağı inildikçe elipssele dönüşür. Bu hareket şekli kırılacak malzemenin çeneler arasında aşağı doğru akışını kolaylaştırır. Bundan dolayı tek istinat kollu kırıcıların çift istinat kollu kırıcılara göre kapasitesi daha yüksektir. Ancak çenelerdeki aşınma daha fazladır.Bu kırıcının hareketli çenesi çıkış tarafından mafsallanmıştır. Bu sebeple sabit bir çıkış açıklığına sahiptir. Bu kırıcı ile çıkış tane iriliği kontrol edilebilir. Çıkışa yakın kısımlarda çenenin uzanımı az olduğundan, malzemenin çıkışa doğru hızlanarak akması imkansızdır. Bu özellik, eğer besleme miktarına dikkat edilmezse, kırıcının tıkanmasına yol açabilir.

UMK 130 ÇENELİ KIRICI
Dere yatağı veya taş ocaklarından elde edilen tüvenan malzemeyi, biri sabit diğeri hareketli iki çenesi arasında sıkıştırarak kıran en eski ve en çok kullanılan kırıcı tipidir. Kırma olayını gerçekleştiren hareketli çene eksantrik tahrik mili yardımıyla gövdeden askıya alınmış ve emniyet plakası ile kırıcı gövdesine desteklenmiştir. Hareketli çene, besleme ağzında daireye yakın bir elips, çıkış ağzı bölgesinde ise düz çizgiye yakın dar bir elips çizerek yukarı aşağı hareket etmektedir. Bu durum, malzemenin yukarıda kavranarak kırılmasını, aşağıda ise ivme kazanarak çıkış ağzını terketmesini, dolayısıyla malzeme akışını sağlar. Genellikle arzu edilen ürün ebadını tek bir kırıcıyla elde etmek olanaksızdır. Çeneli kırıcılar malzemeyi kaba kıran primer kırıcı olarak kullanılabildikleri gibi, malzemeyi inceltmek için sekonder kırıcı olarak da kullanılabilirler. Sekonder çeneli kırıcıların besleme ağız açıklığı primer kırıcılara nazaran daha dardır. Çeneler arasındaki besleme ağız açıklığı beslenecek malzemenin maksimum boyutundan daha büyük seçilmelidir. Böylece iri taşların ağızda tıkanıklık yaratması önlenmiş olacak, sürekli besleme ile kapasite artacaktır. İstenilen ortalama kapasiteyi sağlayabilmek için, işletme esnasında besleme ve diğer aksaklıklardan doğabilecek kayıplar gözönünde bulundurularak, kırıcı teorik değerlerin üzerinde seçilmelidir.

Çeneli Kırıcı'nın Parçaları :

  • Sabit gövde
  • Hareketli çene bloğu (pitman)
  • Kırıcı çeneler ve astarlar
  • Volanlar
  • Eksantrik mil grubu
  • Gergi tertibatı
  • Çene ayar tertibatı
  • Destek plakası (toggle plate)
  • Yağlama
UMK
UMK
ÇENELİ KIRICILAR (UMK)
Gizlilik  |  Yasal  |  Ticari Marka Kullanımı  |  Referanslarımız  |  Terimler Sözlüğü  |  Site Haritası © 2019 - Uğur Makina. Tüm hakları gizlidir.