DARBELİ KIRICILAR (SMK)
DARBELİ KIRICILAR (SMK)Kırma eleme firması olarak, SMK serisi darbeli kırıcı kaya ve dere çakılı kırmak için primer veya sekonder kırıcı olarak kullanılır. Bu kırıcılar genellikle çeneli kırıcı tarafından kırılmış malzemeyi, asfalt veya beton agregası iriliğine kolaylıkla indiren ve
0-25 mm ebatlarında malzeme çıkışı sağlayan sekonder tip kırıcılardır.
Smk serisi darbeli kırıcılarda kırma işlemi rotor üzerindeki vurucu paletlerin taşa çarpması ve kırıcı tavanını oluşturan kırıcı çubuklara savurması ile defalarca tekrarlanır. Malzeme kırılarak kırıcının ayarladığı ölçüye kadar küçülmedikçe makineyi terk edemez.
Malzeme zayıf noktasından kırıldığından, sağlam ve kübik görünüşlü bir ürün elde edilir .Genellikle 200-450 devir/dakika ile çalışırlar. Sekonder rotorlu kırıcılar çarpma ve sıkıştırma özellikleri olduklarından dolayı karışık malzeme üretirler. Bu tip kırıcılar 400-600 devir/dakika ile dönerler ve primer rotorlu kırıcılarla aynı sistemde üretilirler.


UGURMAK® SMK serisi darbeli kırıcı, Yüksek kapasiteleri ve küçültme oranlarının yanında kübik şekilli agrega üretimleri ile düşük ilk yatırım maliyetleri avantajlarından dolayı
kalker gibi orta sertlikte aşındırıcılığı olan ocak malzemesi için en uygun sekonder kırıcılardır.
SMK serisi darbeli kırıcılar elektrik motoru ile kayış-kasnak akupleli olarak çalışmaktadır.DARBELİ KIRICILAR (SMK)
Gizlilik  |  Yasal  |  Ticari Marka Kullanımı  |  Referanslarımız  |  Terimler Sözlüğü  |  Site Haritası © 2019 - Uğur Makina. Tüm hakları gizlidir.