UGURMAK

İhtiyaca Özel Çözümler İçin

UM-STEEL DESIGN

Günümüz koşullarında artan ulaşım kapasitesiyle birlikte ortaya çıkan park ihtiyacı mühendislerin çalışma konuları içine girmiştir. Artan araç sayısına karşı sınırlı park alanı ile birlikte minimum alanda maksimum araç sayısını elde edebilme mantığı mühendisleri çok katlı otopark yapıları tasarlamaya yönlendirmiştir.

Nüfus ve varlık artışına paralel olarak artan ihtiyaçlar daha kısıtlı alanlara daha yüksek yapılar inşa etme ihtiyacını doğurmuştur. Bunun sonucunda kaçınılmaz olarak çeliğin çok katlı otopark inşasında kullanılmaya başlanması, teknolojik ilerlemelerin sayesinde daha yüksek dayanımlı malzeme üretimi ile birleşince, bu alanda inşaat maliyetinin düşmesi, otopark araç kapasitesinin daha verimli optimize edilmesi, daha fazla açıklık elde ederek daha fazla kazancın sağlanması gibi yararlar ön plana çıkmıştır.

TOP